Congres Klynische Fysica

Op 4 en 5 oktober a.s. houdt de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica haar lustrum congres in Haarlem. Wij zijn daar bij om u te informeren over de mogelijkheden voor rookafzuiging op uw OK. Meer weten over dit onderwerp? We ontmoeten u graag op donderdag 4 Oktober op onze stand!